Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL Čistenie, odmasťovanieOdstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

• čistí a odmasťuje kovové a plastové povrchy

 odstraňuje z povrchov silikón, olej, mastnotu, teflón

 zabezpečuje optimálnu priľnavosť lakovaného povrchu

 prevencia proti „kráterom“ na lakovanom a farbenom povrchu

Kód: 8032677171815
 
10,02 €
Do košíka

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

HorľavéNebezpečnosť pre zdravieDráždivéNebezpečné pre životné prostredie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký; uhľovodíky C7,  n-alkány, izoalkány, cyklické; etylacetát; metylacetát

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.  Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné opatrenia:

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

Dvojzložkový, epoxidový, polyamidový antikorózny produkt na báze netoxických antikoróznych pigmentov. Veľmi dobre odoláva nepriaznivým poveternostným podmienkam. Vynikajúca priľnavosť na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny. Výborne protikorózne vlastnosti.

15,98 €
RAPTOR Štandardná aplikačná pištoľ

RAPTOR Štandardná aplikačná pištoľ

Poskytuje konzistentný povrch s možnosťou prispôsobenia vašej textúry.

19,40 €
RAPTOR Antikorózny epoxidový základ v spreji

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ v spreji

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ je 2K vysokoúčinný základ v spreji špeciálne navrhnutý pre používanie pod RAPTOR ochranný náter, ktorý rozširuje ochranné a antikorózne vlastnosti RAPTOR-u.

 

Balenie: 400 ml 2K sprej

28,60 €
Copyright 2015 - 2021 © RAPTOR