Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL Čistenie, odmasťovanieOdstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

• čistí a odmasťuje kovové a plastové povrchy

 odstraňuje z povrchov silikón, olej, mastnotu, teflón

 zabezpečuje optimálnu priľnavosť lakovaného povrchu

 prevencia proti „kráterom“ na lakovanom a farbenom povrchu

Kód: 8032677171815
 
10,02 €
Do košíka

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

HorľavéNebezpečnosť pre zdravieDráždivéNebezpečné pre životné prostredie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký; uhľovodíky C7,  n-alkány, izoalkány, cyklické; etylacetát; metylacetát

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.  Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné opatrenia:

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

Dvojzložkový, epoxidový, polyamidový antikorózny produkt na báze netoxických antikoróznych pigmentov. Veľmi dobre odoláva nepriaznivým poveternostným podmienkam. Vynikajúca priľnavosť na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny. Výborne protikorózne vlastnosti.

15,98 €
RAPTOR TÓNOVANÝ

RAPTOR TÓNOVANÝ

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií
 • široká škála odtieňov podľa stupnice RAL alebo farby Vášho auta 
 • farebný odtieň RAL napíšte do časti „Poznámka k objednávke“ umiestnený v spodnej časti formulára, pri vyplňovaní objednávky v nákupnom košíku
 • vzorkovník RAL nájdete dole na tejto stránke
 • balenie cca 1,05 l (0,81 l  RAPTOR = 0,71 l báza  + cca 0,1 l pridané pigmenty; + 0,24 l tužidlo)
 • balenie cca 4,2 l (4 x 0,81 l RAPTOR = 4 x 0,71 báza + 4 x cca 0,1 l pridané pigmenty; + 0,96 l tužidlo)

  UPOZORNENIE:
  Tónované odtiene sú namiešané priamo na objednávku ako „tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ... “ preto tento tovar nie je možné vrátiť ani neprevziať. Z toho dôvodu budete po objednaní tovaru vyzvaní na úhradu vopred, prípadne môžete objednávku zrealizovať a zapltiť platobnou kartou na e-shope distribútora.

od 39,32 €
Copyright 2015 - 2020 © RAPTOR