CARFIT Jemný tmel SOFT

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL TmelenieCARFIT Jemný tmel SOFT

CARFIT Jemný tmel SOFT

Vysokokvalitný dvojzložkový polyesterový tmel na odstránenie malých a stredných nedokonalosti karosérie vozidiel. Môže byť použitý ako jemný tmel na odstránenie malých defektov pred nanesením finálneho náteru.

Kód: 21210500
 
 
 
7,31 €5,85 €

CARFIT Jemný tmel SOFT

Charakteristika

 • dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov v automobilovom priemysle,
 • výborne drží tvar,
 • môže byť použitý ako jemný tmel,
 • vhodný pre ručné alebo strojové brúsenie.

Podklady: oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, sklolaminátové plasty, drevo, betón, polyesterové materiály, OEM podklady

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

styrén

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie sluchové orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojovzapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,43 €
HML SealFLEX 301

HML SealFLEX 301 - Tesniaci a lepiaci tmel na karosérie

 

 • kartuša 310 ml
 • čierny / sivý
 • na opravy karosérii
 • prelakovateľný
 • možnosť nanášať štetcom
6,92 €
RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

 •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
 •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €