CARFIT Tmel s obsahom sklenného vlákna

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL TmelenieCARFIT Tmel s obsahom sklenného vlákna

CARFIT Tmel s obsahom sklenného vlákna

Dvojzložkový polyesterový tmel so skleneným vláknom, ktorý sa používa na plnenie malých otvorov a plôch poškodených koróziou. Je vhodný aj pre hlboké výplne. Po uschnutí sa stáva povrch veľmi silným a je možné ho v prípade potreby brúsiť.

Kód: 21410500
 
 
 
7,44 €
Do košíka

CARFIT Tmel s obsahom sklenného vlákna

Charakteristika

  • vysoká priľnavosť na širokú škálu materiálov pre automobilový priemysel,
  • vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu skleneným vláknom,
  • určený na ručné alebo strojové brúsenie.

Podklady: oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, plasty so skleneným vláknom

 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

styrén

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie sluchové orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojovzapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

SIA 1950 SIASPEED - Brúsny papier, priemer 150 mm (15 dier)

SIA 1950 SIASPEED - Brúsny papier, priemer 150 mm (15 dier)

SIA 1950 SIASPEED - Kruhový brúsny papier - ø 150 mm (15 dier) - dokonalý finiš pri plnej rýchlosti

Všestranný brúsny papier špeciálne navrhnutý na vysoký úberový výkon, dokonalú kvalitu povrchu a dlhú životnosť.
Uchytenie na suchý zips.

od 0,62 €
RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

  • polyuretánový náter
  • vysoká odolnosť
  • ochranná bariéra
  • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

  •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
  •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml


POUŽITIE: podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladom
15,23 €
Copyright 2015 - 2023 © RAPTOR