ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml

Úvod ADHESION PROMOTER (GRIP4) AktivátorADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml


POUŽITIE: podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

Kód: 5010796111670
 
15,23 €
Do košíka

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 • 1K univerzálny adhézny základ v spreji
 • nahrádza potrebu obrusovať povrchy v ťažko dostupných miestch
 • vynikajúce adhézne vlastnosti
 • prelakovateľný väčśinou náterov na báze vody a rozpúšťadla
 • starý názov: GRIP#4


TECHNICKÝ LIST 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

toluén

 

Výstražné upozornenia:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly, pary. Noste ochranné okuliare, ochranný odev, ochranné rukavice. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C, 122 °F. Zneškodnite obsah a nádobu podľa zberné stredisko pre nebezpečné alebo špeciálne odpady v súlade s miestnou, regionálnou, národnou a/alebo medzinárodnou zákonnou úpravou.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

 •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
 •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
CARFIT Pomerový miešací pohár

CARFIT Pomerový miešací pohár

Pomerový miešací pohár je možné kúpiť ako

 • samostatný pohár
 • samostatný vrchnák

Ak si želáte kúpiť pohár s vrchnákom, prosím, vložte do košíka variantu pohára a vrchnáka. 

od 0,21 €
KANA - Valček na RAPTOR

KANA - Valček na RAPTOR

Použitie na:

 • dekoratívne, štrukturované nátery
 • vodouriediteľné nátery
skladom
1,16 €
Copyright 2015 - 2024 © RAPTOR