ACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

Úvod ACID ETCH PRIMER (ACID8) ZákladACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

ACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

POUŽITIE: antikorózny a priľnavostný podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: oceľ, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná oceľ, plne vytvrdnutá farba, polyesterová vrstva

Kód: 5010796111687
 
14,88 €
Do košíka

ACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 • 1K základ na kovové povrchy
 • pomáha priľnavosti k podkladu
 • ideálny pre aplikáciu na nové, holé kovové povrchy
 • vytvára antikoróznu bariéru
 • zabráňuje hrdzaveniu ocele
 • priamo prelakovateľný, bez brúsenia

 

TECHNICKÝ LIST 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéKorozívne a žieravé

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

1-butanol

 

Výstražné upozornenia:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare, ochranný odev, ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Najprv vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C, 122 °F.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

 

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií
od 38,40 €
CARFIT Pomerový miešací pohár

CARFIT Pomerový miešací pohár

Pomerový miešací pohár je možné kúpiť ako

 • samostatný pohár
 • samostatný vrchnák

Ak si želáte kúpiť pohár s vrchnákom, prosím, vložte do košíka variantu pohára a vrchnáka. 

od 0,13 € 0,16 €
ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

POUŽITIE: podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

15,23 €
Copyright 2015 - 2023 © RAPTOR