RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

Úvod AKCIARAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

 --- ZĽAVA 15% ---

platí LEN na VYBRANÉ odtiene (viď nižšie) a množstvo - LEN do VYPREDANIA zásob


 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií
 • balenie RAPTOR s pridaným pigmentom + tužidlo
 
 
 
 
 
48,92 €41,58 €
Do košíka

RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

!! AKCIA !!! --- ZĽAVA 15% --- !!! AKCIA !!!

na vybrané odtiene a množstvo - do vypredania zásob


Skladom:


        

RAL 3007: balenie 1l - 4 ks



                                                

 



RAL 3007 čiernočervená
RAL 3007
čiernočervená






 


TÓNOVATEĽNÝ

 • môžete ho tónovať, aby ste získali požadovanú farbu
 • je k dispozícií aj v čiernej farbe

TRVÁCNY

 • chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám
 • chráni proti hrdzi a korózií

UV ODOLNÝ

 • prináša vysoký stupeň odolnosti

VODOODOLNÝ

 • vytvára povrch odolný vode, vlhkosť udržuje na povrchu a znižuje riziko vzniku korózie,
 • vodotesný, flexibilný, pomáha tlmiť zvuk a vibrácie.

ODOLNOSŤ

 • odolný voči pohonným hmotám, hydraulickým olejom, zvieraciemu moču, slanej vode a ďalším.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POUŽITIE

 • jednoduché použitie – stačí NAMIEŠAŤ – ZAMIEŠAŤ – NASTRIEKAŤ® (pozri návod nižšie),
 • poskytuje výbornú priľnavosť na mnohých podkladoch,
 • nanášanie podvozkovou pištoľou, valčekom alebo štetcom získate rôzne textúry,
 • nie je potrebné aplikovať vosk, nie je potrebná žiadna špeciálna starostlivosť

Tužidlo je súčasťou balenia.
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

 

TECHNICKÝ LIST 

 


 

 

POZOR! Odtiene RAL 2005; RAL 1026; RAL 2007; RAL 3024; RAL 3026; RAL 6038 nie sú vhodné na vodorovné alebo zvislé plochy ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Tieto reflexné odtiene je možné použiť v interiéri, na časti podvozku, na bezpečnostné označenia v priemyselných halách, v poschodových garážach, na manipulačnej technike, …


 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivé

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

 

acetón; butyl-acetát; reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu);reakčná zmes zbis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacateametyl1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacate;benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká,aromatickáfrakcia

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcichpovrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranu tváre,ochranný odev, ochranné rukavice. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu podľa národnej/regionálnej legislatívy. Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.