RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

Úvod AKCIARAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

 --- ZĽAVA 15% ---

platí LEN na VYBRANÉ odtiene (viď nižšie) a množstvo - LEN do VYPREDANIA zásob


 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií
 • farebný odtieň RAL napíšte do časti „Poznámka k objednávke“ umiestnený v spodnej časti formulára, pri vyplňovaní objednávky v nákupnom košíku
 • balenie 1,05 l (0,81 l + 0,24 l) RAPTOR s pridaným pigmentom + tužidlo

Varianty tovaru

    Balenie (l) Balenie RAL Cena
RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!! 1,05 l 5004
37,65 €
32,01 €
 
RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!! 1,05 l 3004
37,65 €
32,01 €
 
RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!! 4,2 l 7035
151,14 €
128,47 €
 

RAPTOR FAREBNÝ ochranný náter AKCIA !!!

!! AKCIA !!! --- ZĽAVA 15% --- !!! AKCIA !!!

na vybrané odtiene a množstvo - do vypredania zásob


Skladom:


RAL 5004: balenie 1 l - 3 ks


RAL 7035: balenie 4 l - 1 ks


RAL 3004: balenie 1 l - 4 ks

 


RAL 5004

RAL 7035 

RAL 7035

RAL 3004 

RAL 3004 


TÓNOVATEĽNÝ

 • môžete ho tónovať, aby ste získali požadovanú farbu
 • je k dispozícií aj v čiernej farbe

TRVÁCNY

 • chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám
 • chráni proti hrdzi a korózií

UV ODOLNÝ

 • prináša vysoký stupeň odolnosti

VODOODOLNÝ

 • vytvára povrch odolný vode, vlhkosť udržuje na povrchu a znižuje riziko vzniku korózie,
 • vodotesný, flexibilný, pomáha tlmiť zvuk a vibrácie.

ODOLNOSŤ

 • odolný voči pohonným hmotám, hydraulickým olejom, zvieraciemu moču, slanej vode a ďalším.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POUŽITIE

 • jednoduché použitie – stačí NAMIEŠAŤ – ZAMIEŠAŤ – NASTRIEKAŤ® (pozri návod nižšie),
 • poskytuje výbornú priľnavosť na mnohých podkladoch,
 • nanášanie podvozkovou pištoľou, valčekom alebo štetcom získate rôzne textúry,
 • nie je potrebné aplikovať vosk, nie je potrebná žiadna špeciálna starostlivosť.

 

TECHNICKÝ LIST 

 


 

 

POZOR! Odtiene RAL 2005; RAL 1026; RAL 2007; RAL 3024; RAL 3026; RAL 6038 nie sú vhodné na vodorovné alebo zvislé plochy ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Tieto reflexné odtiene je možné použiť v interiéri, na časti podvozku, na bezpečnostné označenia v priemyselných halách, v poschodových garážach, na manipulačnej technike, …


 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivé

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

 

acetón; butyl-acetát; reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu);reakčná zmes zbis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacateametyl1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacate;benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká,aromatickáfrakcia

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcichpovrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranu tváre,ochranný odev, ochranné rukavice. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu podľa národnej/regionálnej legislatívy. Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Copyright 2015 - 2021 © RAPTOR