CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladovanieCARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

vysoko kvalitný sprej na základovanie plastov. Farba - strieborná.

Kód: 4-435-0400
 
14,80 €
Do košíka

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

Aplikácia
Produkt sa používa ako prostriedok na zlepšenie priľnavosti pre takmer všetky plasty okrem polyetylénu.

 • rýchle sušenie pri izbovej teplote
 • výborná priľnavosť k plastom
 • obsahuje strieborný pigment na kontrolu aplikácie
 • môže byť prelakovaný akýmkoľvek vodným a rozpúšťadlovým autolakom

Podklady
Väčšina plastov, polyesterový tmel, brúsený náter G.R.P, staré laky.

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravieNebezpečné pre životné prostredie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

uhľovodíky, C7-C9, n-alkánam izoalkány, cyklické

 

Výstražné upozornenia:

Mimoriadne horľavý plyn. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi /regionálnymi/národnými predpismi.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

CARFIT Pomerový miešací pohár

CARFIT Pomerový miešací pohár

Pomerový miešací pohár je možné kúpiť ako

 • samostatný pohár
 • samostatný vrchnák

Ak si želáte kúpiť pohár s vrchnákom, prosím, vložte do košíka variantu pohára a vrchnáka. 

od 0,21 €
CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,43 €
RAPTOR TÓNOVANÝ

RAPTOR TÓNOVANÝ

 • široká škála odtieňov podľa stupnice RAL alebo farby Vášho auta 
 • farebný odtieň RAL napíšte do časti „Poznámka k objednávke“ umiestnený v spodnej časti formulára, pri vyplňovaní objednávky v nákupnom košíku
 • vzorkovník RAL nájdete dole na tejto stránke
 • balenie cca 1,05 l (0,71 l báza  + cca 0,1 l pridané pigmenty + 0,24 l tužidlo) 
 • balenie cca 4,2 l (4 x 0,71 báza + 4 x cca 0,1 l pridané pigmenty + 0,96 l tužidlo)

UPOZORNENIE: Tónované odtiene sú namiešané priamo na objednávku ako „tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ... “ preto tento tovar nie je možné vrátiť ani neprevziať. Z toho dôvodu budete po objednaní tovaru vyzvaní na úhradu vopred, prípadne môžete objednávku zrealizovať a zaplatiť platobnou kartou na e-shope distribútora.

od 48,92 €