EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

Úvod RAPTOR ZÁKLADEP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

Dvojzložkový, epoxidový, polyamidový antikorózny produkt na báze netoxických antikoróznych pigmentov. Veľmi dobre odoláva nepriaznivým poveternostným podmienkam. Vynikajúca priľnavosť na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny. Výborne protikorózne vlastnosti.

Kód: 8032958938998
 
15,98 €11,99 €
Do košíka

EP VERNICI EPOZINC - Antikorózny epoxidový základ 1L kit

Charakteristika

Antikorózny adhézny základný náter, ktorý zaručuje vytvorenie jednotného povrchu. Vďaka svojej recepture je vhodný aj na aplikáciu na veľké plochy.

 

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • vylepšená technológia živice s priľnavosťou k holému kovu a iným povrchom
 • podporuje otimálny výkon tým, že predĺžuje životnosť ochranného náteru
 • môže sa aplikovať priamo na povrchovú hrdzu**
 • výdatnosť približne 7 - 8m² pri 75µ z 1 litra
 • RAL 7040
 • balenie: zložka A + B (tužidlo EPODUR Q118)

 

** Kov musí byť pripravený v súlade s technickým listom

 

TECHNICKÝ LISTTEchnický list

 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

EP VERNICI EPOZINC:


HorľavéNebezpečnosť pre zdravieDráždivé

 

Pozor

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia :

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Noste ochranné rukavice / ochranný odev a ochranné okuliare / ochranu tváre. V prípade požiaru: použite hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Nevdychujte pary. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

 

Obsahuje nebezpečné látky:

reakčná zmes etylbenzénuam-xylénuap-xylénu (benzén<0,01%) 4,4'-isopropylidenediphenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chloro-2,3-epoxypropánom (mw > 700) uhľovodíky, c9, aromatické, metylizobutylketón

 

EPODUR Q118:

 

HorľavéNebezpečnosť pre zdravieDráždivé


Nebezpečenstvo

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

Bezpečnostné upozornenia :

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Noste ochranné rukavice a ochrannu očí / tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

 

Obsahuje nebezpečné látky:

reakčná zmes etylbenzénu a m-xylénu a p-xylénu (benzén <0,01%); 2,4,6-tris [(dimetylamino) metyl] fenol; izobutylalkohol


Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR TÓNOVANÝ

RAPTOR TÓNOVANÝ

 • široká škála odtieňov podľa stupnice RAL alebo farby Vášho auta 
 • farebný odtieň RAL napíšte do časti „Poznámka k objednávke“ umiestnený v spodnej časti formulára, pri vyplňovaní objednávky v nákupnom košíku
 • vzorkovník RAL nájdete dole na tejto stránke
 • balenie cca 1,05 l (0,71 l báza  + cca 0,1 l pridané pigmenty + 0,24 l tužidlo) 
 • balenie cca 4,2 l (4 x 0,71 báza + 4 x cca 0,1 l pridané pigmenty + 0,96 l tužidlo)

UPOZORNENIE: Tónované odtiene sú namiešané priamo na objednávku ako „tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ... “ preto tento tovar nie je možné vrátiť ani neprevziať. Z toho dôvodu budete po objednaní tovaru vyzvaní na úhradu vopred, prípadne môžete objednávku zrealizovať a zaplatiť platobnou kartou na e-shope distribútora.

od 48,92 €
RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

 •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
 •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
KANA - Valček na RAPTOR

KANA - Valček na RAPTOR

Použitie na:

 • dekoratívne, štrukturované nátery
 • vodouriediteľné nátery
skladom
1,16 €