CARFIT - Základ na plasty 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladovanieCARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Priľnavostný základ na plasty.

Kód: 4-355-1000
 
26,40 €
Do košíka

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Aplikácia
Používa sa na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov. Vhodné pre väčšinu plastov používaných v automobilovom priemysle (plasty na výrobu nárazníkov, atď.).

  • výborná priľnavosť
  • rýchle schnutie
  • mierne strieborné farbené pre jednoduchšiu aplikáciu

Podklady
ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy / lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP / EPDM kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátery.

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivé

 

Pozor

 

Obsahuje nebezpečné látky:

orto-xylén;xylén;meta-xylén;para-xylén

 

Výstražné upozornenia:

Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí. (H312+H332)
Horľavá kvapalina a pary. (H226)
Dráždi kožu. (H315)

 

Bezpečnostné upozornenia:

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. (P271)
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochrana očí/ochrana tváre. (P280)
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom voda a mydlo. (P302+P352)
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. (P304+P340)
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou. (P501)

 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Brúsne rúno 150/230 K320 červená

Brúsne rúno 150/230 K320 červená

KAEF - Brúsne rúno 150 mm x 230 mm

1,83 €
RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L


2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR.
Obsahuje zmes antikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.


skladom
41,52 €
CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,43 €
Copyright 2015 - 2024 © RAPTOR