Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁLOdstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

• čistí a odmasťuje kovové a plastové povrchy

 odstraňuje z povrchov silikón, olej, mastnotu, teflón

 zabezpečuje optimálnu priľnavosť lakovaného povrchu

 prevencia proti „kráterom“ na lakovanom a farbenom povrchu

Kód: 8032677171815
 
10,02 €7,52 €
Do košíka

Odstraňovač silikónu EP VERNICI X29R 1 l

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

HorľavéNebezpečnosť pre zdravieDráždivéNebezpečné pre životné prostredie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký; uhľovodíky C7,  n-alkány, izoalkány, cyklické; etylacetát; metylacetát

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.  Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné opatrenia:

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

  • polyuretánový náter
  • vysoká odolnosť
  • ochranná bariéra
  • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

  •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
  •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
RAPTOR Štandardná aplikačná pištoľ

RAPTOR Štandardná aplikačná pištoľ


Poskytuje konzistentný povrch s možnosťou prispôsobenia vašej textúry.

20,45 €
CARFIT Maskovacia fólia 7µ x 4 m x 7 m

CARFIT Maskovacia fólia 7µ x 4 m x 7 m

Maskovacia fólia s elektrostatickým efektom 7 μm

1,57 € 1,96 €